SA banner icon

GOVERLAN

Akcje na wielu maszynach

GLOBALNE ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ

checkmark  Generowanie raportów stanu i konfiguracji użytkowników oraz maszyn

checkmark  Wykonywanie globalnych zadań zarządzania systemami i zmian w Active Directory

checkmark  Skanowanie użytkowników i maszyn w celu wykrycia konfiguracji i stanu

checkmark  Technologia SUREDATA

 
 
Doskonały dla: Administratorów Systemów | Administratorów Infrastruktury | Bezpieczeństwo
 

Używaj Goverlan Scope Actions do globalnego w skali przedsiębiorstwa raportowania lub konfiguracji. Wykonywanie akcji i generowanie raportów na życzenie lub cykliczne. Goverlan używa technologii "push" do wykonania skonfigurowanych akcji i raportów, on-demand albo według powtarzającego się harmonogramu, na konfigurowalnym zakresie komputerów albo obiektów Active Directory.

 
 

 

JAK TO DZIAŁA?

 
 
number one

Definicja zakresu
użytkowników, komputerów albo grup.


scope graphic1

GOVERLAN provides extended means to define your scopes. You can choose individual objects, AD domains or containers, or IP ranges.

triangle separator

number two

Specify the actions
to apply to the scope


scope graphic2

All information and admin tasks from the Administration & Diagnostic module can be configured as an action.


Scope Actions has an extended library of admin tasks that allow you to report or manage every aspect of your targeted objects:


• Full set of Active Directory Attributes
• Local Account Database
• Registry & File System
• Access the full WMI Repository without scripting
• Intel® vPRO™ AMT Functions

triangle separator

Run when needed or schedule to run Fast, real-time results!

scope bubbles
scope graphic3
 
 

 

 

KORZYŚCI Z TECHNOLOGII "PUSH"

 

GOVERLAN Scope Action używa technologii PUSH do wykonania globalnych zadań konfiguracyjnych. TOcnacza to że akcje są wykonywane w czasie rzeczywistym a wyniki natychmiast zwracane. Podejście to uzupełnia Microsoft SCCM/ConfigMgr. Zadania SCCM/ConfigMgr wykonywane są tylko po tym jak maszyna sprawdzi serwer SCCM pod kątem dostępnych zadań, co powoduje, że dokładny czas wykonania jest trudny do zdefiniowania.


GOVERLAN Scope Action daje duże korzuści jako że pozwala na to, że globalne zadania configuracyjne mogą być wykonane niezwłocznie i przewidywalnie. Na przykład, w trakcie nieprzewidzianej awarii kiedy globalna zmiana albo zadanie musi być wykonane na maszynach od razu.


Od kiedy GOVERLAN pracuje ze świeżymi danymi, jest to również świetny wybór do wykrywania zmian w konfiguracji i stanu. Na przykład, można użyć GOVERLAN Scope Action do skanowania i raportowania listy maszyn dla których dany proces jest uruchomiony, albo usługa jest zatrzymanam albo brakuje pliku. Można również podjąć kolejne czynności po tym jak stan zostanie wykryty. GOVERLAN umożliwia skanowanie żywych danych, co daje mu czołowe miejsce w przypadku narzędzi do wykrywania zagrożeń i podatności.

 
Web Analytics