Goverlan - przykład zastosowania

Aplikacja Goverlan może się okazać bardzo przydatna w realizacji różnego typu zadań wsparcia IT. Niezwykle pomocna jest przykładowo w przypadku wykonywania szczegółowej inwentaryzacji sprzętu komputerowego.
 
Inwentaryzacja taka może polegać między innymi na określeniu tego:
  • kto korzysta z poszczególnych maszyn,
  • co wchodzi w skład stanowisk roboczych,
  • jaki jest stan oprogramowania, systemów operacyjnych, licencji, zabezpieczeń itp. itd.

Szczególnie polecany jest w tym przypadku Goverlan, ponieważ pozwala przeprowadzić inwentaryzację w profesjonalny i precyzyjny sposób, a przy tym jest szybki i prosty w użyciu.

Jak powinna przebiegać inwentaryzacja?

To, w jaki sposób wykorzystać Goverlan do przeprowadzania inwentaryzacji uzależnione jest między innymi od ilości i zakresu sprzętu, jaki ma ona objąć.

Inwentaryzacja niewielkiej ilości sprzętu

Opisany poniżej sposób działania zalecany jest w przypadku niewielkiej ilości komputerów, a także w przypadku próby weryfikacji skuteczności i poprawności komunikacji pomiędzy agentem i managerem.
W przypadku gdy sprzęt nie pracuje w domenie usług katalogowych w pierwszej kolejności należy określić adres komputerów. Jest to tak ważne z tego powodu, że poprawne funkcjonowanie agenta Goverlana jest uwarunkowane jego właściwym rozdystrybuowaniem (bądź to za pomocą managera Goverlana w oparciu o uprawnienia konta administracyjnego danego sprzętu bądź poprzez AD).

Do wynajdywania poszczególnych urządzeń w sieci można użyć darmowego oprogramowania np. Mac Scanner. Dzięki wykorzystaniu tego typu programu zyskujemy wgląd w urządzenia sieciowe oraz ich adresy. Na podstawie tych adresów za pomocą modułu „Administration & Diagnostic" można w łatwy sposób stworzyć listę inwentaryzowanych maszyn. Po wpisaniu adresu komputera wyświetla się okienko z poleceniem zalogowania się na dane konto administracyjne.
 
Przykładowa lista maszyn objetych inwentaryzacja
Rys 1. Przykładowa lista maszyn objętych inwentaryzacją

Aby sprawdzić czy wszystko zostało wykonane poprawnie (chodzi tu zarówno o poprawność instalacji jak też właściwą komunikację pomiędzy managerem, a agentem) należy wybrać opcję „System information" (należy ją wywołać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy). Jeżeli wszystko zostało zrobione właściwe, powinny się wówczas wyświetlić główne dane na temat systemu.
 
Przykład własciwie działajacego agenta Goverlana
Rys. 2. Przykład właściwie działającego agenta Goverlana

W razie sytuacji problemowych, gdyby okazało się, że nie można połączyć się z agentem na danym komputerze, należy sprawdzić, czy właściwie zostały wykonane trzy podstawowe czynności. Mianowice czy poprawnie zalogowaliśmy się do konta, czy zostały wprowadzone właściwe reguły w firewellu oraz czy posiadamy dostęp do Udziałów Administracyjnych.

Inwentaryzacja większej ilości sprzętu

W przypadku większej ilości sprzętu postępowanie jest nieco inne. Przede wszystkim bardziej wskazane jest tutaj użycie Goverlan Global Management vis Scope Action. Umożliwia on zastosowanie określonych reguł do konkretnych zakresów adresów. To znacznie usprawnia proces w przypadku inwentaryzacji dużej ilości sprzętu. Można bowiem jednorazowo i masowo określić, które dane mają być pobierane z komputerów.
 
Okreslenie dostepu do zasobow administarcyjnych zdalnego komputera
Rys. 3. Określenie dostępu do zasobów administarcyjnych zdalnego komputera
 
Duże znaczenie ma tutaj opcja „Action Module". Umożliwia ona operatorowi określenie danych, które mają być pobierane przez agenta, jak również wykonywanie szeregu innych czynności na zdalnym sprzęcie jak np. zmiana uprawnień użytkownika, usuwanie bądź dodawanie sprzętu itp.
 
Tworzenie reguł majacych znaczenie w procesie skanowania
Rys 4. Tworzenie reguł, mających znaczenie w procesie skanowania

Po przeskanowaniu komputerów w oknie wynikowym pojawiają się informacje na temat skuteczności komunikacji z agentami i pobranych danych.
 
Rezultat skanowania
Rys. 5. Rezultat skanowania
 
Jeżeli proces przebiega właściwie to wszystkie podłączone i spełniające wymogi urządzenia (za wyjątkiem telefonów VOIP, switchów, drukarek) powinny się zgłosić. Podsumowujący raport można wygenerować jako zwykły tekst, arkusz Excel bądź HTML. Z uwagi na przejrzystość szczególnie zalecany jest ten ostatni. W prosty sposób można wyszukać w nim określone dane, dotyczące infrastruktury IT.
 
Raport HTML
Rys. 6. Raport HTML

W przypadku ewentualnych sytuacji problemowych można wykorzystać opcję „Remote Control and Monitor". Dzięki niej możemy bowiem rozwiązywać problemy i zarządzać stacjami roboczymi w sposób zdalny. Daje to szereg możliwości, jak między innymi: wysyłanie wiadomości, robienie printscreenów, przesyłanie danych itp. Co ważne można wykonywać te czynności, nie wylogowując się z sesji na zdalnym sprzęcie. Dzięki temu użytkownik, któremu pomagamy będzie widział kolejne operacje, jakie wykonujemy.
 
Sesja zdalna uwzgledniajaca widok puplitu
Rys. 7. Sesja zdalna, uwzględniająca widok puplitu

Przy zastosowaniu Goverlana bez względu na zakres inwentaryzacji możemy cały proces przeprowadzić w szybki i sprawny sposób.
Web Analytics