quotes

Dlaczego Administratorzy
preferują GOVERLAN?

I can go to a user by the user name, see which machines they're logged into, and go directly into remote control and admin tasks.
Frontier School Division
We used many alternate solutions in the past, from Radmin to VNC to Net Support, but have always preferred Goverlan because of its ease-of-use and deployment, cost-effective licensing, and the built-in management capabilities.
Teltech Communications
We were installed in minutes and using it in meaningful ways within hours.
Pekin Hospital

SKRÓĆ CZAS DO ROZWIĄZANIA

Szybciej znajdź przyczynę problemu. Wydajniej rozwiąż sprawę klienta,
bez przerywania jego pracy lub możliwie krótką przerwą.

 

 

arrow right Znaczna oszczędność czasu może być osiągnięta dzięki globalnemu w skali przedsiębiorstwa zarządzaniu konfiguracją i raportowaniu. Zaprojektowane złożone automatyczne zadania mogą być uruchamiane "on-demand" albo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

arrow right Wykonywanie komend z uprawnieniami administratora w trakcie zdalnej sesji by ominąć okienka UAC lub komend które wymagają podniesienia uprawnień.

arrow right Używanie Autentyfikacji Windows , LDAP & WMI & odpowiednich technologii które pozwalają technikom niezwłocznie zareagować.

arrow right Automatyczne wykrywanie logowań do stacji roboczych w czasie rzeczywistym i natychmiastowy zdalny dostęp, rozbudowane narzędzia do administracji i rozwiązywania problemów.

arrow right Zapisywanie i dzielenie się złożonymi komendami CLI & często używanymi akcjami/celami oraz ponowne uruchomienia poprzez pojedyncze kliknięcie.

 
 
Web Analytics